2016-07-27
Aktualności
Likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz w Choczu, z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.03.2016 r. sygn.akt PO.IX.NS-REJ.KRS/004657/16/321 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz z siedzibą w Choczu, ul. Rynek.

Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Lucyna Roszak, Jan Kostanowicz, Zbigniew Jaruszewski.


PCPR Pleszew 2007-2015