2016-05-25
Aktualności
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pleszewie

Współczesny senior chce być aktywny, często jednak z różnych powodów nie może realizować swoich pasji. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.

Nowopowstała placówka jest miejscem, w którym pomoc specjalistyczną, relaks oraz ofertę rekreacyjną mogą uzyskać osoby starsze z terenu Powiatu Pleszewskiego w wieku powyżej 60 lat i nieaktywne zawodowo.

W ramach swojej oferty Dzienny Dom „Senior – WIGOR” świadczy następujące usługi:

- socjalne (w tym odpłatny posiłek),

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej i kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie,

- terapii zajęciowej.

Dla uczestników „Seniora – WIGORA” przygotowane są następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali spotkań i jadalni (z miejscami dla 30 osób),

- pomieszczenie kuchenne (aneks),

- pomieszczenie klubowe (biblioteczka, TV, komputer z dostępem do internetu),

- pomieszczenie rehabilitacyjne (wraz z drobnym sprzętem rehabilitacyjnym),

- pomieszczenie do odpoczynku (wyposażone w 5 tapczanów oraz 5 stolików nocnych),

- pomieszczenie do terapii indywidualnej,

- pokój pielęgniarki,

- łazienka damska oraz męska,

- pralnia,

- szatnia (szafki na 30 osób).

Dla seniorów dostępna jest także architektura ogrodowa tj. ławki, altanki, stoły i krzesła ogrodowe. W odległości 200 m znajdują się tereny sportowe DPS wyposażone w boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do bule, kręgielnie plenerową.

W celu realizacji zadań statutowych zakupiony został sprzęt i niezbędne urządzenia odpowiednie do funkcji danego pomieszczenia zaspokajające potrzeby osób starszych. Są to m.in.: drobny sprzęt rehabilitacyjny (rotor, tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki, ergometr), komputer z dostępem do internetu, telewizor, kino domowe, książki do biblioteczki, meble kuchenne wraz z drobnym sprzętem AGD, narzędzia do prowadzenia terapii (wypalarka, wyrzynarka, lutownica, klejarka, bindownica), suszarka, żelazko, pralka

Nad całością czuwa wykwalifikowana kadra pracownicza: terapeuta zajęciowy, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk.

Plan zajęć w ramach Dziennego Domu „Senior – WIGOR” wygląda następująco:

- poniedziałki odbywają się: zajęcia kulinarne- przygotowanie śniadania, rozmowy na tematy bieżące, zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, wycinanie, haft, stolarstwo itp.), czytanie prasy, pogadanki z dietetykiem, obiad, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z psychologiem.

- wtorki: zajęcia kulinarne, rozmowy na tematy bieżące, czytanie prasy, zajęcia komputerowe ( nauka obsługi komputera, korzystanie z Internetu itp.), ćwiczenia gimnastyczne, pogadanki z pielęgniarką, mierzenie ciśnienia itp., obiad, ćwiczenia wspomagające pamięć, zajęcia z psychologiem,

- środy: zajęcia kulinarne- przygotowanie śniadania, rozmowy na tematy bieżące, czytanie prasy, zajęcia z muzykoterapii-słuchanie muzyki, śpiew, zabawy przy muzyce, taniec, relaksacji, obiad, gry towarzyskie, spotkanie z ciekawymi ludźmi, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z psychologiem.

- czwartki: zajęcia kulinarne, śniadanie, spotkanie społecznościowe, biblioterapia, czytanie książek, poezji, recytacja wierszy, ćwiczenia gimnastyczne, obiad, zajęcia z psychologiem.

- piątki: zajęcia kulinarne przygotowanie śniadania, rozmowy indywidualne, zajęcia kulinarne: pieczenie ciastek, placka, przygotowanie deserów oraz potraw z własnych przepisów, przegląd aktualnej prasy, gry i zabawy towarzyskie, obiad, spacer w razie niepogody film na DVD, zajęcia z psychologiem

Zajęcia codzienne: korzystanie ze sprzętów w sali rehabilitacyjnej, możliwość oglądania ulubionych seriali i programów TV, możliwość korzystania z Internetu, czytanie książek z biblioteki, możliwość podręcznego prania, w razie potrzeby doraźna pomoc pielęgniarska, porady indywidualne z psychologiem.

Zajęcia w ciągu roku: imieniny miesiąca-pierwsza środa miesiąca, organizowanie wycieczek, organizowanie uroczystości świątecznych.

W celu skorzystania ze świadczeń Dziennego Domu konieczne jest wypełnienie następujących dokumentów:

- wniosek,

- deklaracja uczestnictwa,

- zaświadczenie lekarskie.

(dokumenty dostępne do pobrania poniżej oraz na stronie: www.dpspleszew.com.pl w zakładce: aktualności).

Następnie pracownik lokalnego ośrodka pomocy społecznej sporządza wywiad środowiskowy konieczny do skierowania do Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. Komplet dokumentów składany następnie przez pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Zachęcamy do korzystania z oferty Domu. Wszelkie pytania można uzyskać na miejscu w siedzibie placówki pod adresem:

Dzienny Dom Senior WIGOR

Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5

63-300 Pleszew

Szczegółowe informacje także pod numerem telefonu: 62 7421-103 wew. 61 (Pani Anna Baszyńska – terapeuta w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”) oraz 62/7420161 (Ewelina Grygiel – spec. ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie).

Oprac. E.Grygiel

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa Senior Wigor Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf
Wniosek uczestnika Senior Wigor Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf
Zaświadczenie lekarskie Senior Wigor Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2015