2016-11-07
Aktualności
Dzień Sponsora

03 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jak co roku zorganizowało Dzień Sponsora, na który zostali zaproszeni zostali wszyscy sponsorzy, darczyńcy, osoby zaprzyjaźnione i współpracujące ze stowarzyszeniem oraz jego członkowie. Celem spotkania było podziękowanie za okazaną pomoc zarówno finansową jak i rzeczową osobom, które od lat udzielają wsparcia w realizacji działań stowarzyszenia. Dzięki przekazanym środkom finansowym organizacja może pomagać osobom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej, dzieciom z domów dziecka oraz osobom niepełnosprawnym. Również podopieczni podziękowali Pani Grażynie Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia za okazywane serce i dobroć okazywane na co dzień.W czasie spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych.


PCPR Pleszew 2007-2019