2016-11-07
Aktualności
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"

W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 3 listopada odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Zaproszeni goście oraz prezentujący swoje talenty uczestniczyli w spotkaniu mającym na celu zapoznanie z twórczością i dorobkiem osób niepełnosprawnych skupionych w różnych ośrodkach (szkoła specjalna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). Podczas przeglądu mieliśmy okazję obejrzeć wszelkich form aktywności: krótkie występy teatralne, muzyczne, prezentacja twórczości plastycznej. Przeglądowi towarzyszyła wystawa, której zakres również uzależniony został od pomysłowości uczestników.


PCPR Pleszew 2007-2019