2016-12-09
Aktualności
Komunikat

W dniu 7 grudnia 2016 r. Zespół Opiniodawczy do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowy druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Nowy wniosek obowiązuje od stycznia 2017 roku.

Druk wniosku do pobrania w zakładce Formularze oraz w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, pokój nr 7

Pobierz wniosek w formacie pdf
Pobierz wniosek w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019