2018-06-07
Aktualności
Szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w dniach od 22 maja do 05 czerwca 2018 roku zorganizowały dla 44 osób szkolenia z zakresu podstawowych technik samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach odpowiedzieli pracownicy: Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach, Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

9 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych technik samoobrony dla 25 osób poprowadził Pan Bartłomiej Sołtysiak.

8 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 27 osób poprowadził Pan Dominik Kołaski.

Wszyscy uczestniczy szkoleń otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkoleń. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia.

Szkolenia zostały zorganizowane dzięki realizacji projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


PCPR Pleszew 2007-2019