2018-01-16
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Starosty Pleszewskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - 3.471,17 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 4.103,28 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 roku (poz. 596) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Pleszewskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. - do pobrania w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2019