2018-10-30
Aktualności
Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do korzystania z zasobów wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”.

Oprócz ciekawych pozycji książkowych m.in. „Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy” Marshalla B. Rosenberga „Dialog zamiast kar” Zofii Schacht-Petersen czy „Twoje kompetentne dziecko” Jaspera Juula i wiele innych, w wypożyczalni znaleźć można czasopisma, publikacje, broszury oraz filmy ze wskazówkami jak rozmawiać z osobami doświadczającymi jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Ponadto do dyspozycji są plansze dydaktyczne „Wszystko o przemocy” oraz gry terapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi w celu m.in. poznawania i nazywania swoich emocji i rozwiązywania konfliktów w domu jak i w szkole. Odbiorcami wypożyczalni mogą być wszyscy zainteresowani niniejszą problematyką , rodzice z terenu powiatu pleszewskiego ,a także wszystkie osoby pracujące na co dzień z rodzinami -pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy rodzinni, pedagodzy, nauczyciele i psychologowie.

Dodatkowo osoby, które zagrożone są lub doświadczają przemocy w rodzinie informujemy, że w ramach działającej wypożyczalni można skorzystać z komputera i Internetu wraz z wypożyczeniem nośnika USB.

Wszelkich wątpliwości w obszarze stosowania procedury Niebieska Karta i stosowanych algorytmów w zakresie podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1


PCPR Pleszew 2007-2019