2018-07-06
Aktualności
Komunikat

Od 1 lipca 2018 r. osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności poza kolejnością będą udzielane:

• świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),

• świadczenia medyczne w szpitalach,

• usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

Poza kolejnością będą również udzielane świadczenia:

• rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Oznacza to, że:

• placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,

• w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

• świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać na stronie NFZ oraz pod numerem telefonu 607 321 930.


PCPR Pleszew 2007-2019