2018-10-01
Aktualności
Informacja dla dzieci i młodzieży

Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia placówki: Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie przy ulicy Świętego Ducha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Celem działalności świetlicy jest zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży a także dbanie o rozwój kompetencji społecznych, pasji i zaangażowania społecznego. Ważnym elementem działalności placówki wsparcia dziennego jest angażowanie dzieci i młodzieży w działania Lokalnego Centrum Wolontariatu.


PCPR Pleszew 2007-2019