2018-08-06
Aktualności
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

W dniach od 22 do 28 lipca 2018 r. w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym „Trzy Jeziora” w miejscowości Wieleń Zaobrzański odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.

W warsztatach wyjazdowych wzięło udział 13 rodziców zastępczych oraz 25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzice zastępczy pogłębili swoją wiedzę biorąc udział w warsztatach psychologicznych w zakresie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych. Zarówno warsztaty psychologiczne jak i warsztaty dla dzieci były prowadzone przez doświadczonych psychologów oraz pedagoga, a ich głównym celem było uaktywnienie grupy i rozwój kreatywności, uwolnienie jej i zastosowanie podczas realizacji różnych ćwiczeń. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali indywidualnie i grupowo. Poprzez realizację stosowania przez specjalistów różnych technik dzieci miały możliwość rozwiązywania stawianych zadań miedzy innymi radzenia sobie z frustracją, stresem oraz poznawania technik relaksacyjnych. Wyjazd upłynął w wyjątkowej atmosferze. Beneficjenci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu o charakterze warsztatowym a w czasie wolnym korzystali z kąpieli, zwiedzali piękną, zieloną okolicę, uprawiali sport i spacerowali. Wyjazd warsztatowy był również doskonałą okazją do integracji rodzin i dzieci. Ośrodek „Trzy Jeziora” zapewnił pyszne jedzenie i miłą obsługę. Zarówno wyjazd, jak i zajęcia szkoleniowe będą długo wspominane przez ich uczestników.


PCPR Pleszew 2007-2019