2018-02-28
Aktualności
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica

Serdecznie zapraszamy do udziału w 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY

Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań.

Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy weekendowe, diagnozujące każdego członka rodziny w kontekście funkcjonowania całej rodziny z perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas zjazdów m.in. zapoznają się z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, poszerzają wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, psychopatologii, metod rozwiązywania kryzysów w związku oraz radzenie sobie z wypaleniem.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy. Nabór trwa do 5 marca

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ulotka informacyjna do pobrania w formacie PDF
Akademia Świadomego Rodzica VIII edycja - do pobrania w formacie PDF
Formularz zgłoszeniowy - do pobrania w formacie Word

PCPR Pleszew 2007-2019