2018-09-19
Aktualności
Wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 25.09.2018r. zorganizowaliśmy wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Osoby chętne prosimy o kontakt z Kierownikiem Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds.Pieczy Zastępczej – Agnieszką Lech tel. 62 7420-161. Dofinansowano ze środków


PCPR Pleszew 2007-2019