2018-11-26
Aktualności
Warsztaty zawodowe

Po 14 osób z niepełnosprawnościami z Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie uczestniczyło w warsztatach zawodowych z zakresu pielęgnacji terenów zieleni oraz carvingu.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Oba szkolenia w wymiarze po 16 godzin dla łącznie 4 grup przeprowadziło Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

Zakres szkoleń został specjalnie dostosowany do potrzeb uczestników szkoleń. Wybór szkoleń nie był również przypadkowy ponieważ został dobrany do zainteresowań uczestników oraz do możliwości wprowadzenia na rynek pracy. Uczestnicy, prowadzący oraz organizatorzy są bardzo zadowoleni z nabytych kompetencji i umiejętności, które mamy nadzieję, że zostaną wkrótce wykorzystane.


PCPR Pleszew 2007-2019