2018-11-26
Aktualności
Andrzejki 2018

Ponad 100 osób bawiło się na Andrzejkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W spotkaniu oprócz zaproszonych gości w tym przedstawicieli samorządu lokalnego uczestniczyły osoby uczęszczające do: Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Gizałkach, Kucharach i Nowolipsku, Środowiskowych Domów Samopomocy w: Pleszewie, Fabianowie i Czerminie, a także mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Pleszewie i Broniszewicach oraz uczniowie Szkoły Specjalnej w Pleszewie.

Spotkania tego typu są doskonałą okazją do zawiązania znajomości oraz integracji. O oprawę muzyczną oraz atmosferę andrzejkową zadbał Pan Gerard Studziński.


PCPR Pleszew 2007-2019