2018-11-20
Aktualności
27 listopada 2018r. po raz 27 na całym świecie rozpocznie się Kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie włączają się w tegoroczną kampanię organizując roznoszenie ulotek informacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie osiedli Miasta i Gminy Pleszew. Akcja realizowana będzie dzięki współpracy z przewodniczącymi osiedli MiG Pleszew oraz Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Pleszewie mieszkańcy osiedli nr 2, nr 1,nr 5, nr 6, nr 7 i nr 9 otrzymają ulotki z informacją czym jest przemoc i gdzie na terenie powiatu pleszewskiego mogą szukać wsparcia.

Ponadto kobiety doświadczające przemocy w rodzinie mogą korzystać z pomocy w Punkcie Pierwszego Kontaktu, który mieści się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Podczas indywidualnego spotkania określona zostać może sytuacja rodzinna, która pozwoli na określenie dalszego działania – założenia Niebieskiej Karty, skorzystanie z bezpłatnych konsultacji psychologicznych lub prawnych.

Do całodobowej dyspozycji pozostaje także kontakt telefoniczny z osobami wykwalifikowanymi z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dodatkowo kobiety dotknięte przemocą w rodzinie mogą korzystać z Wypożyczalni STOP przemocy w rodzinie, która działa również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Porozumieć się bez przemocy” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


PCPR Pleszew 2007-2019