2018-06-07
Aktualności
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie rozpoczęły realizację zadania w zakresie wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów. Spotkanie informacyjne z osobami zainteresowanymi odbyło się 25 maja 2018 roku w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie. Zebranym przedstawiono ogólny zarys dalszych zajęć warsztatowych, cel i zakres projektu, a także omówiono wstępnie najważniejsze aspekty choroby Alzheimera z jej objawami i przebiegiem.

Spotkanie było pierwszą częścią projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które odbędą się w dniu 07 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 7b.

Spotkanie poprowadzą: Aleksandra Głowacka i Katarzyna Krawczyk- pracownicy Ośrodka Wsparcia w Pleszewie

tel. kontaktowy: 62 742 31 75


PCPR Pleszew 2007-2019