2018-10-01
Aktualności
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci usług opiekuńczych i asystenckich mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie celem uzyskania szczegółowych informacji.

Informacji udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie: Dorota Olejniczak, tel.: 62 742 01 61, e-mail: pr@pcpr-pleszew.pl.


PCPR Pleszew 2007-2019