2011-10-05
Aktualności
„Terapia poprzez pracę, terapia poprzez nowe metody pracy” – wizyta studyjna specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne z Powiatu Pleszewskiego


„Terapia poprzez pracę, terapia poprzez nowe metody pracy” – wizyta studyjna specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne z Powiatu Pleszewskiego.

W dniach 12-15 września br miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli powiatowych placówek pomocy społecznej w Wilhelmshaven (Dolna Saksonia) w ramach współpracy zagranicznej prowadzonej od 10 lat z organizacją Gemeinnützige Gesellschaft fuer paritätische Sozialarbeit m.b.H. (GPS).

Celem wizyty była wymiana doświadczeń między kadrą polskich i niemieckich placówek, a głownie wypracowanie kolejnych nowatorskich pomysłów do realizacji na rzecz różnej kategorii osób niepełnosprawnych:

  • dzieci autystyczne i z dziecięcym porażeniem mózgowym,
  • niepełnosprawna intelektualnie młodzież,
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostające bez pracy a korzystające z terapii w różnych placówkach wsparcia, wymagające terapii poprzez pracę i usamodzielnienia,
  • seniorzy – osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej

W ramach wizyty zaplanowano udział w konferencji nt. komunikacji alternatywnej wspomagającej oraz wizytacje poszczególnych placówek w Niemczech oferujących nowatorskie wsparcie dla podopiecznych.

Projekt niewątpliwie przyczynia się do rozwój systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim poprzez zainicjowanie nowych działań wzorowanych na rozwiązaniach niemieckich, a także profesjonalizacji kadry pomocy społecznej oraz systemu wsparcia instytucjonalnego dla osób z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnych, autystycznych dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy (modelowe niemieckie rozwiązania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Dodatkowo poprzez włączenie organizacji pozarządowych do udziału w wizycie (umożliwienie im nawiązania współpracy z niemieckim partnerem) zapewniono profesjonalizację trzeciego sektora działającego w obszarze pomocy społecznej na terenie naszego powiatu.

W projekcie wzięło udział 20 osób, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej wspierających osoby niepełnosprawne intelektualnie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku oraz w Gizałkach, Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Fabianowie, Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie i Czerminie. Wśród uczestników byli również członkowie organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, Wiejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Gizałkach.

Współpraca z partnerską organizacją GPS Wilhelmshaven rozwija się w dalszym ciągu. W trakcie spotkania ustalono kolejne plany do realizacji na następne lata: opracowanie projektu wymiany kadry terapeutycznej oraz współpraca w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Realizację przedsięwzięcia umożliwiła dotacja z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.


Przygotowała: E.Grygiel – koordynator projektu


PCPR Pleszew 2007-2015