2023-01-26
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023

Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 3/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego koszt utrzymania wynosi:

1.Dom Dziecka w Pleszewie -8.181,00 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie -7.637,00 zł.

3.Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach – 3.814,43 zł.

4.Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie – 5.204,61 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2023r. poz. 599 i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PCPR Pleszew 2007-2023