2021-01-15
Aktualności
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 14.01.2021 r. dot. działalności placówek wsparcia dziennego z terenu woj. wielkopolskiego

PCPR Pleszew 2007-2023