2021-03-01
Aktualności
„Aktywny samorząd”

Dnia 1 marca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Preferencje przysługujące Wnioskodawcom w ramach Modułu I:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością’’ lub eksperta zaangażowanego przez realizatora)- liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C)- liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

f) w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie dostępna jest zakładka Aktywny Samorząd 2021, gdzie można zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie oraz zakładka SOW, gdzie bezpośrednio można zalogować się do systemu. W zakładce dostępne są również instrukcje logowania w systemie SOW.

Przypominamy:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II wypada:

• dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

• dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023