2021-03-10
Aktualności
Koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Pleszewskim oraz w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pleszewskiego Nr 2/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ogłoszony 28 stycznia 2021 roku, poz. 848) koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - 4.779,97 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 6.053,56 zł.

Z kolei zgodnie z Zarządzeniem nr 3/21 Starosty Pleszewskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior +" w 2021 roku wynosi 629,57 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ogłoszony 28 stycznia 2021 roku poz. 849).


PCPR Pleszew 2007-2023