2021-11-08
Aktualności
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.


Uprzejmie przypominamy, że organizacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji planowanych zadań.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu SOW Wnioski będą dostępne w systemie od dnia 10 listopada br.


PCPR Pleszew 2007-2023