2021-11-25
Aktualności
25 listopada 2021-10 grudnia 2021r. Międzynarodowa Kampania „16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”

Jak co roku dnia 25 listopada rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” - te datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt. Akcja kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty pokazują związek między prawami kobiet i prawami człowieka, maja na celu zaznaczyć, ze przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” poświęcona jest podwyższaniu świadomości na temat przemocy oraz koordynowaniu i wspieraniu prac mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub też świadkiem zdarzeń krzywdzących innych członków rodziny skontaktuj się z nami:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew

tel. 62 7420 161

e-mail: pcpr-pleszew@op.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

ul .Wyspiańskiego 6 (budynek UP w Pleszewie pokój nr 21,22)

63-300 Pleszew

Całodobowy telefon : 668 473 977

e-mail:oik_pleszew@op.pl

Pamiętaj ! Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy.


PCPR Pleszew 2007-2023