2021-01-21
Aktualności
Zaproszenie na spotkanie „Grupy Wsparcia” zorganizowanej dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego


Szanowni Państwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza na spotkanie „Grupy Wsparcia” zorganizowanej dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego, które odbędzie się w dniu 01 luty 2022 r. (wtorek ) godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kazimierza Wielkiego 7A w Pleszewie.

Kontynuując spotkania grup wsparcia z ubiegłego roku serdecznie zapraszamy Państwa do udziału podczas których zostaną omówione bieżące sprawy związane z pieczą zastępczą. Ponadto informujemy, iż grupy wsparcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych po wcześniejszym zgłoszeniu u osoby prowadzącej lub pracowników Sekcji Pieczy Zastępczej.

Ponadto informujemy o możliwości korzystania ze strony internetowej pcpr-pleszew.info gdzie na bieżąco znajdują się informacje dotyczące pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu grupy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 7420161 wew. 204, osoba do kontaktu kierownik Sekcji ds. Pieczy Zastępczej Agnieszka Lech.

Ze względu na obecną sytuacją związaną z ograniczeniami COVID proszę o wcześniejsze potwierdzenie udziału w celu zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa.


PCPR Pleszew 2007-2023