2022-03-07
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 6/22 Starosty Pleszewskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 5.117,80 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 6.818,25 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku (poz. 868) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023