2022-03-07
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu Senior+ w roku 2022

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2022 Starosty Pleszewskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie wynosi: 792,08 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku (poz. 867) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023