2022-06-22
Aktualności
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2022r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

• osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie

• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne).

• wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt :

• telefoniczny 668 473 977

• lub e-mailowy oik_pleszew@op.pl

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


PCPR Pleszew 2007-2023