2022-06-30
Aktualności
Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na stanowisko aspiranta pracy socjalnej


Stanowisko aspiranta pracy socjalnej zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych” w tabeli II część F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1960)

Dokumentacja oraz ogłoszenie w załączeniu do artykułu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko aspiranta pracy socjalnej - w formacie PDF
Załącznik nr 1 - w formacie WORD
Załącznik nr 2 - w formacie WORD
Załącznik nr 3 - w formacie WORD
Informacja z dnia 12 lipca 2022 roku o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko aspiranta pracy socjalnej - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023