2022-01-23
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim w roku 2023

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr. 5/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2023r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 6 401,78 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 7 694,41 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2023 ( poz. 597) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023