2023-01-23
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu Senior+ w roku 2023

Informujemy, że zgodnie za Zarządzeniem nr 4/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu ,,Senior+” w Pleszewie wynosi 793,40 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku (poz. 598) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023