2023-03-15
Aktualności
Szkolenie z i PFRON+ z tłumaczem języka migowego

Celem szkoleń jest nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system i PFRON+. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracujących na ich rzecz w fundacjach i stowarzyszeniach. Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu i PFRON+.

To szkolenie online będzie wyjątkowe ponieważ zapewniona na nim obecność tłumacza języka migowego. Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams w dniach 13-14 kwietnia, w godzinach 9:00-17:00.

Żeby zapisać się na to szkolenie wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/13-14-04-2023-szkolenie-online/

Szkolenie ma na celu pokazać, jak korzystać z nowego narzędzia, jakim jest system i PFRON+, który umożliwia składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON.

Zapraszamy do korzystania ze szkoleń w innych terminach:

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-online/

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl, 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System i PFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.


PCPR Pleszew 2007-2023