2023-05-26
Aktualności
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 maja 2023r. do 31 lipca 2023r. trwa rekrutacja uczestników do programu korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową są kierowane w szczególności do:

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

• osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej,

• osób stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne),

• wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca z osobami stosującymi przemoc domową dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej z przewagą zajęć grupowych (60 h).

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt :

• telefoniczny 668 473 977,

• e-mailowy oik_pleszew@op.pl,

• lub osobisty w siedzibie OIK w Pleszewie przy ul.Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew w godz. 7:30-15:30.


PCPR Pleszew 2007-2023