2023-06-27
Aktualności
Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o ponownym naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych” w tabeli II część F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1960).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - w formacie PDF
Załącznik nr 1 - w formacie WORD
Załącznik nr 2 - w formacie WORD
Załącznik nr 3 - w formacie WORD
Informacja z dnia 12 lipca 2023 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023