2023-07-26
Aktualności
Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie z przedstawicielami służb ratunkowych

Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie przy realizacji 2 letniego projektu

Projekt pn. Pasja — Zaangażowanie — Ratowanie życia ludzkiego to projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 — 2030 realizowany jest od 2022 roku do końca 2023 roku. Projekt realizują bohaterowie dzisiejszych czasów — ratownicy medyczni, strażacy ochotnicy oraz ratownicy wodni.

Organizacje, z którymi współpracujemy podczas realizacji projektu mają doświadczenie we wspólnym realizowaniu podobnych projektów. Jednak w tym projekcie chcieliśmy wyznaczyć nowe cele, otworzyć się na inne grupy oraz proponować inne działania, które będą wpływały na zwiększenie udziału obywateli w życiu lokalnej społeczności. W ramach projektu staramy się w ciekawy i atrakcyjny sposób poruszyć tak ważny temat jak udzielanie pierwszej pomocy. W projekcie zwracamy uwagę na kształcenie i szkolenie najmłodszych obywateli z zakresu pierwszej pomocy. Uwrażliwienie na potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi z jednoczesną edukacją tej grupy społecznej jest bardzo cennym aspektem. W związku ze stanem epidemii, który nas dotknął (izolacja w domach czy też ograniczeniem dostępności do służby zdrowia) potrzeba poruszania aspektu udzielania pierwszej pomocy jeszcze bardziej przybrała na sile.

Projekt realizujemy w partnerstwie ze służbami ratunkowymi, czyli kompetencje wszystkich organizacji biorących udział w realizacji projektu zwiększają szansę na powodzenie projektu oraz jego atrakcyjność w oczach odbiorców. Wcześniejsza realizacja różnych przedsięwzięć pozwoliła obudzić zaangażowanie w członkach organizacji, wychodzą z inicjatywą realizowania nowych przedsięwzięć, które chcą kontynuować wolontayjnie, ponieważ widzą potrzebę i czują się odpowiedzialni za lokalną społeczność, do tej grupy dołączają nastolatkowie, którym bardzo podobają się podejmowane inicjatywy. Doznają czegoś, czego wcześniej im brakowało, co hamowało ich kreatywność — poczuli się docenieni, zaczęli realizować swoje marzenia zawodowe i zobaczyli, że spotyka się to z bardzo dużą aprobatą społeczną.

Pamiętajmy, o tym, że pomaganie innym, daje olbrzymią radość, to co dajemy innym wraca do nas, czyniąc nas szczęśliwszymi, radośniejszymi ludźmi. „Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak” – George Byron.

Przedstawiciele służb ratunkowych przechodząc olbrzymie zmiany po fali pandemii dziś najbardziej odczuwają ją psychicznie. To co zobaczyli przez te prawie dwa lata: ilość cierpienia, bezsilność, samotność chorych, dla których musieli być również osobami, które pomagały im w odejściu bardzo mocno odbiło się na ich psychice. Jednak wiedzą też, że zawód, który wykonują to nie tylko praca, ale i pasja, zaangażowanie i ratowanie ludzkiego życia. Tytuł projektu nie jest zatem przypadkowy oddaje to, co te osoby mają w sercu i to, czym się chcą podzielić z innymi. Chcą w młodych ludziach zaszczepić to, czego niekiedy nam brakuje, bo jesteśmy zabiegani, nie zwracamy uwagi na małe gesty, które są bardzo ważne. Troska o zdrowie i życie jest bardzo ważna, nie mniej ważne jest również to, że pomocy należy udzielać umiejętnie z zadbaniem o własne bezpieczeństwo.

Inną kwestią jest pokazanie młodym osobom zawodów służb ratunkowych. Być może dla kilku osób okaże się to wyborem swojej ścieżki zawodowej w przyszłości. Cofnijmy się do czasów młodzieńczych: lekarz, strażak, czyli zawody służb ratunkowych to zawody wysokiego ryzyka i takiegoż samego zaufania, od zawsze w sferze marzeń małych dzieci i dorosłych osób. Brzmi banalnie? Może tak, ale pomyślmy przez chwilę kto jest obok nas, kiedy dotyka nas tragedia? Kto w profesjonalny sposób ratuje dobytek naszego życia, kto pomaga wydobyć ofiarę wypadku z samochodu? Powiecie Państwo, tak oni wykonują swoją pracę, ale pamiętajmy o tych, którzy zrzeszeni są w jednostkach ochotniczych (WOPR, OSP). Na co dzień wykonują swoją pracę zawodową, są pracownikami umysłowymi, fizycznymi, a kiedy potrzeba zamieniają się w bohaterów narażających własne życie i zdrowie. Oni są wśród nas, to nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Robią to, co kochają. Łzy w oczach wywołuje stwierdzenie strażaka zapytanego o to, czy strażak to zawód czy służba, odpowiedź była jednoznaczna, idziemy tam skąd inni uciekają w obawie przed śmiercią. Miejmy na względzie również fakt, że powinniśmy zachęcać młode osoby do wybrania takiej ścieżki zawodowej. Od lat jesteśmy bombardowani informacjami, że wśród postępujących problemów systemu ochrony zdrowia na pierwszy plan wysuwa się bez wątpienia starzenie się kadr medycznych. Zasoby kadrowe są ważnym elementem stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej, a efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników służby zdrowia.

Wracając do osób realizujących projekt dla nich profilaktyka związana z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (na obszarach wodnych, w okresie zimowym, pierwsza pomoc) jest priorytetem. Każde miejsce starają się wykorzystać, aby edukować. Taki jest nasz projekt — poznanie zawodów służb ratunkowych oraz edukacja z zakresu bezpieczeństwa.

Projekt pn. Pasja — Zaangażowanie — Ratowanie życia ludzkiego realizowany jest od 01 kwietnia 2022 roku d0 31 grudnia 2023 roku. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe działania:

- promowanie zasad bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności,

- zorganizowanie zajęć w ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika,

- zorganizowanie półkolonii letnich,

- zorganizowanie spotkania o charakterze rywalizacji,

- zorganizowanie obchodów świąt związanych z bezpieczeństwem oraz pierwszą pomocą np. Dzień Strażaka, Dzień Ratownika Wodnego WOPR, Dzień Ratownictwa Medycznego, Dzień Pierwszej Pomocy, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Światowy Dzień Udaru Mózgu itp. jako wydarzenia dla lokalnej społeczności w formie np. festynu rodzinnego, festynu na zakończenie / rozpoczęcie lata oraz integracja np. spływ kajakowy, sprzątanie świata.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W 2022 roku W lipcu i sierpniu ratownicy wodni WOPR Gołuchów przeprowadzili 6 spotkań dla uczestników półkolonii pod nazwą Akademia Sportu i Przygody organizowanych przez Park Wodny Planty w Pleszewie. Zajęcia odbywały się na kręgielni oraz basenie. Bardzo ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom na plaży w Gołuchowie. Informacje o wydarzeniu przekazały ogólnopolskie media oraz rozgłośnie radiowe. Ratownicy wodni kontrolowali niestrzeżone kąpieliska przy okazji rozmawiając z osobami tam przebywającymi o zagrożeniach jakie niesie za sobą takie postępowanie. Oprócz zajęć dla uczestników półkolonii przeprowadzono krótkie zajęcia z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego wypoczynku dla młodych piłkarzy, uczestników obozu konnego (3 grupy) oraz siatkarzy z innego powiatu, którzy przyjechali nad jezioro w Gołuchowie. Swoje stoiska edukacyjne ratownicy wodni oraz członkowie WOPR Gołuchów, ratownicy medyczni stworzyli podczas osiedlowego festynu w Pleszewie oraz z okazji Święta Świętego Stanisława Kostki w Choczu. Ponadto dbali o bezpieczeństwo podczas Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej oraz Biegu Przemysława i Przemusia. Podczas pierwszego morsowania w sezonie spotkano się z morsami nad zalewem w Gołuchowie, aby porozmawiać o bezpiecznym korzystaniu z zimnych kąpieli. 01 października utworzone zostało stoisko edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa na obszarach wodnych a tym samym było to zadanie rajdowe dla uczestników XXVI RAJDU EKOLOGICZNEGO PO ZIEMI PLESZEWSKIEJ organizowany przez Park Wodny "Planty" Sport Pleszew - Sport Pleszew Spółka z o. o., Kompaktowy Pleszew i Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie.

KLUB MAŁEGO I MŁODEGO RATOWNIKA

W edycji w roku 2022 zajęcia odbywały się w dwóch grupach: 14 i 17 osobowej. W projekcie wzięło udział 31 osób w tym 22 chłopców i 10 dziewczynek urodzeni w latach 2006 - 2013. Zajęcia obywały się od maja do grudnia. Program obejmował ponad 28 godzin zajęć w tym: 14 godzin zajęć z zakresu ratownictwa wodnego. 6 godzin z zakresu pierwszej pomocy, 4 godziny z bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 4 godzinne spotkanie z zakresu musztry wojskowej i obronności. Ponadto przy współpracy z:

- Komendą Powiatową Policji w Pleszewie zostały przeprowadzone zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika w tym zajęcia w miasteczku ruchu drogowego,

- Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - zajęcia dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliszu - zajęcia z nurkowania dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie – zajęcia dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika z przewodnikiem psa tropiącego,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawidowicach - zajęcia dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika w tym ćwiczenia organizacyjno - porządkowe przygotowujące do jazdy konnej, techniki: jazdy i bezpieczeństwa oraz chroniące jeźdźca podczas upadku, akcja symulowana związana z upadkiem z konia w tym udzielenie pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,

- 33 Bazą Lotnictwa Transportowego - zajęcia dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika z zakresu musztry wojskowej i obronności.

Program zajęć z ratownictwa wodnego obejmował: bezpieczeństwo i profilaktyka - przyczyny utonięć (ogólne zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli, wzory znaków nakazów i zakazów, najczęstsze przyczyny utonięć, bezpieczeństwo własne ratowników), pływanie i techniki ratownictwa wodnego (sposoby pływania stosowane w ratownictwie, skoki ratownicze, sposoby holowania poszkodowanego, ewakuacja poszkodowanego z wody na ląd, obsługiwanie się podręcznym sprzętem ratunkowym, podstawowe elementy nurkowania oraz posługiwania się sprzętem ABC), zastosowanie jednostek pływających (SUP, kajak, ponton, łódź), podstawowe prace bosmańskie (podstawowe węzły w pracy ratownika wodnego), sytuacje symulowane, pełnienie dyżuru pod nadzorem ratownika wodnego, czyszczenie sprzętu, przygotowanie ratownika wodnego do pracy. Zajęcia odbywały się w Parku Wodnym "Planty" w Pleszewie, AQUAPARK KALISZ sp. z o. o., na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Program zajęć z pierwszej pomocy obejmuje: podstawowe zasady w działaniach ratowniczych i motywacja do udzielania pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy, kontrola podstawowych czynności życiowych, utrata przytomności, omdlenia, inne stany nagłe, pierwsza pomoc w obrażeniach ciała, podstawy resuscytacji krążeniowo - oddechowej, ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowej oraz z użyciem AED.

Program zajęć z bezpieczeństwa przeciwpożarowego obejmuje: ćwiczenia na hydronetkach, podłączanie węży, zagrożenia pożarowe, sposoby użycia urządzeń gaśniczych, etapy postępowania podczas pożaru, zasady ewakuacji. Program spotkania z zakresu musztry wojskowej i obronności. Podczas przygotowanych zajęć Mali i Młodzi Ratownicy zwiedzili jednostkę wojskową, obejrzeli samolot HERKULES oraz śmigłowce. Ostatnim punktem było zwiedzenie Wojskowej Straży Pożarnej. W ramach zadania poniesione zostały koszty wynagrodzenia: ratowników wodnych, ratowników medycznych, strażaków ochotników, opiekunów, ubezpieczenia NNW oraz OC, biletów wstępu na basen, jednolitych strojów dla uczestników (koszulki, spodenki, czapki), oraz transport w ramach spotkania z musztry wojskowej oraz obronności.

RATOWNICY MEDYCZNI DZIECIOM – ZAJĘCIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy odbywały się od czerwca do listopada.

- Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim - 19 osób,

- Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie - 28 osób (2 grupy),

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tursku - 35 osób (2 grupy),

- Przedszkole w Choczu - 68 osób (3 grupy).

Zajęcia były prowadzone przez 1 lub 2 ratowników medycznych i wolontariuszy. Schemat zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym został opracowany na podstawie jego własnej wiedzy i doświadczenia. Poprzez zabawę dzieci uczą się podstawowych zasad pierwszej pomocy. Po zajęciach każde dziecko potrafi ocenić bezpieczeństwo, wezwać pomoc, a także udzielić podstawowej pomocy osobie poszkodowanej. Nie jest dla nich tajemnicą umiejętność wezwania pomocy, rozmowa z dyspozytorem, ułożenie w pozycji bezpiecznej, wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej czy też bandażowanie. Wiedzą również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, w szkole oraz poza domem. Podczas zajęć dzieci poznają sylwetkę ratownika medycznego oraz innych służb ratowniczych: policjanta, strażaka i ratownika wodnego. Mogą również wcielić się w ich rolę odgrywając scenki sytuacyjne. Zweryfikowanie zdobytej wiedzy odbywa się podczas egzaminu – dzieci odpowiadają na pytania, po egzaminie są już pełnoprawnymi Małymi Ratownikami. Za swój trud otrzymują drobne upominki oraz mają możliwość obejrzenia z bliska karetki pogotowia. W ramach zadania poniesione zostały koszty wynagrodzenia prowadzących zajęcia oraz zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych w postaci kubków termicznych oraz książeczek z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i profilaktyki.

SPOTKANIA O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM

Informacje o zorganizowanych spotkaniach o charakterze integracyjnym:

- około 100 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w dniu 27 sierpnia 2022 roku dla uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika, najbliższych, zaproszonych gości i służb ratunkowych.Oprócz stoisk edukacyjnych przedstawicieli służb ratunkowych, dzieci miały możliwość skorzystania z atrakcji zapewnionych ze środków projektu: ścianka wspinaczkowa oraz Bubble Ball, w ramach partnerstwa i współpracy udostępniono park linowy oraz przejażdżkę na koniu. Dla wszystkich zapewniono wyżywienie w postaci grilla oraz ciasta, kawy i zimnych napoi.

- około 50 osób wzięło udział w akcji profilaktycznej pn. Potrafimy ratować zdrowie i planetę - 05 września odbył się niezwykły spacer ulicami Pleszewa mający na celu promować dbanie o środowisko oraz ludzkie życie. Podczas spotkania rozdawano zakupione w ramach projektu upominki oraz po spacerze Mali i Młodzi Ratownicy oraz osoby uczestniczące w spacerze mogli integrować się podczas spotkania przy pizzie, zimnych napojach i zdrowych przekąskach podczas zabaw oraz gry w kręgle.

- ponad 120 osób wzięło udział w spływie kajakowym w dniu 09 września zorganizowanym dla: uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika oraz ich najbliższych, osób wspierających nasze organizacje, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej i ich rodzin a także pracowników Sekcji ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pod czujnym okiem ratowników wodnych oraz członków WOPR Gołuchów. W ramach zadania poniesiono koszty wynajęcia kajaków, drobnego poczęstunku (kiełbaska, uyłki, napoje) oraz częściowe wynagrodzenie ratowników wodnych zabezpieczających spływ.

- około 50 osób wzięło udział w Turnieju Pływackim Uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika w dniu 21 października 2022 roku. Każdy z uczestników miał do pokonania tor przeszkód, do wykonania zadanie z nurkowania oraz przepłynięcie określonego dystansu. Wszystkie konkurencje odbywały się na czas. W ramach poniesionych kosztów nagrody oraz drobny poczęstunek oraz wynajęcie toru przeszkód.

- około 50 osób wzięło udział w spotkaniu Mikołajkowym w dniu 6 grudnia 2022 roku w Parku Wodnym Planty w Pleszewie dla lokalnej społeczności - dzieciom rozdawano upominki zakupiono również akcesoria do aqua fishing, który będzie wykorzystywany zarówno do zajęć jak i podczas innych organizowanych imprez integracyjnych.

- około 50 osób wzięło udział 10 grudnia 2022 roku w rywalizacji, która miała miejsce w Parku Wodnym Planty w Pleszewie Dzieci i młodzież z Pleszewa, Kalisza i Łodzi stanęli w szranki konkurując w zawodach z ratownictwa wodnego i medycznego. Każda grupa złożona z 4 osób musiała wykonać 4 zadania: holowanie manekina z zaczepionym węgorzem, sztafeta z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego, rzut rzutką ratowniczą, wyciągnięcie manekina z wody i wykonanie resuscytacji krążeniowej, transport apteczki + zabezpieczenie ran. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych 13 - 15 lat (3 grupy), 9 - 12 lat (5 grup). W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty zakupu drobnego poczęstunku (pizza, napoje) oraz nagród np. torby, plecaki, okulary do pływania, kalendarze, czapki, czepki, ręczniki.

- około 30 osób 16 grudnia 2022 roku wzięło udział w spotkaniu integracyjnym członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie oraz zaproszonych gości, podczas, którego podsumowano swoje działania w 2022 roku, opowiedziano o planach na 2023 rok. W ramach poniesionych kosztów zapłacono za wyżywienie.

PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI Z GMINY CHOCZ

Od 08 do 12 sierpnia 2022 roku odbywały się półkolonie letnie, w których wzięło udział 15 osób. Osoby zostały zrekrutowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choczu wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z pieczy zastępczej. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty zostało zatwierdzone w dniu 19 lipca 2022 roku. Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach oprócz listy obecności były karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Dzieci miały zapewniony transport z miejsca zbiórki w miejscowości Chocz do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Kierownik oraz opiekunowie spełniali wszystkie kryteria. Półkolonie były poddane kontroli Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pleszewie, które nie wykazały większych uchybień, jedyną niezgodnością była mniejsza niż zadeklarowana w zgłoszeniu liczba uczestników. Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywały się w godzinach 9:00 - 14:00. O 8:30 wyjazd z miejsca zbiórki, powrót o godzinie 14:30. Program obejmował:

Poniedziałek: Zajęcia organizacyjne w grupie, zapoznanie z zasadami panującymi podczas półkolonii, zabawy integracyjne. Zajęcia z ratownikiem wodnym o bezpieczeństwie nad wodą oraz pierwszej pomocy, drugie śniadanie. Wyjście na basen, pogadanka z ratownikiem. Warsztaty robienia pizzy z restauracją Piwnica 2.0.

Wtorek: Rozpoczęcie półkolonii, przygotowanie do zajęć terenowych. Zabawy w terenie: zabawy integracyjne z chustą Klanzy, zabawy w miasteczku ruchu drogowego. Bowling, bilard, zajęcia plastyczne. Zajęcia na basenie, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego.

Środa: Zajęcia na kręgielni: bowling, bilard, zabawy integracyjne. Gra terenowa przy wigwamie w parku leśnym Planty. Obiad. Zajęcia w Parku Wodnym "Planty".

Czwartek: Wyjazd do Gołuchowa: spacer do głazu narzutowego, gra terenowa, wspólne przygotowanie posiłku, szkolenie na temat ekwipunku turystycznego. Kąpiel w jeziorze, zabawy integracyjne. Obiad. Przejście trasy parku linowego. Zabawy i ćwiczenia na siłowni zewnętrznej.

Piątek: Zajęcia fitness z instruktorem w sali Atlas. Zajęcia w Parku Wodnym "Planty". Zajęcia na kręgielni: warsztat kolorowej biżuterii, balonowe zwierzaki, turniej drużynowy bowlingowy, zabawy integracyjne przy muzyce: limbo, krzesełka. Podsumowanie turnusu, wręczenie dyplomów i nagród.


PCPR Pleszew 2007-2023