2023-09-13
Aktualności
Bezpłatne porady psychologa dziecięcego

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapraszają do korzystania z bezpłatnych konsultacji psychologa dziecięcego Pani Estelli Wierzbickiej. Dyżury pełnione są w każdą środę i czwartek w godzinach od 1300 do 1500 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 ( budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, I piętro, biuro nr 21 i 22).

Jeżeli Państwo jako rodzice lub opiekunowie zauważacie, że z Waszym dzieckiem dzieję się coś niepokojącego:

 stało się zamknięte w sobie

 jest osamotnione

 ma problemy w szkole

 jest pobudzone lub agresywne

 doświadcza stanów lękowych

 przejawia zachowania autodestrukcyjne

 żyje w rodzinie z problemami (przemoc domowa,uzależnienie,współuzależnienie, konflikty, rozwód lub inne)

Zapraszamy do kontaktu.

Zapisy na wizyty prowadzone są pod nr telefonu 668 473 977 w godzinach od 7:30 do 15:30. Można również kontaktować się drogą mailowa pod adresem e-mail: oik_pleszew@op.pl

Działanie realizowane jest w ramach prowadzonego projektu pn. „Być o krok wcześniej - działania profilaktyczne i wspierające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”, dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023r.


PCPR Pleszew 2007-2023