2023-10-09
Aktualności
Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Od 1 wrzesnia 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Dyżur pełniony jest w każdą środę w godz.od 15:30 do 17:00.

Pomoc skierowana jest do osób, które doznają lub są zagrożone przemocą domową oraz wobec specjalistów chcących skorzystać z Biblioteczki antyprzemocowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Działanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Być o krok wcześniej - działania profilaktyczne i wspierające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.”


PCPR Pleszew 2007-2023