2023-10-09
Aktualności
Program Wzmacniania Rodziny bezpłatne warsztaty dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat

Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice:

– czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,

– nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka

– czują się bezradni wobec swojego dziecka

Natomiast dzieci:

– mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu

– łatwo ulegają presji rówieśniczej

– podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.

Głównym celem warsztatów jest:

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami

2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic

3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę Zapraszamy.


PCPR Pleszew 2007-2023