2023-12-08
Aktualności
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

DPS Pleszew informuje, że na dzień 08 grudnia 2023 roku posiada 3 wolne miejsca na oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych. Miesięczny koszt to kwota 6 401,78 zł.


PCPR Pleszew 2007-2023