2023-12-22
Aktualności
Świadczenie Wspierające

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.

I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności, jeżeli Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:

 Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymałeś je przed 2007 rokiem, lub

 ZUS i otrzymałeś je przed 2011 rokiem, lub

 zostało wydane przez inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON)

można składać od 1 stycznia 2024 r. na wzorach druków:

 wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

 kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Wniosek z załącznikami można składać:

 pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,

 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (wejście od ul. Mostowej), Poznań, w godz. 8.00 – 15.00

 elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/(odnośnik zewnętrzny)

 w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Świadczenie Wspierające - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023