2024-02-01
Aktualności
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie. Ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.

Szczegółowych informacji udzieli Kierownik Sekcji ds. Pieczy Zastępczej: Agnieszka Lech, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7420-161

Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.


PCPR Pleszew 2007-2023