2024-03-07
Aktualności
Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Realizatora programu w Powiecie Pleszewskim obowiązujące w 2024 roku

PCPR Pleszew 2007-2023