2024-03-05
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim w roku 2024

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Starosty Pleszewskiego z dnia 18 stycznia 2024r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 8 199,50 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 8 927,77 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2024 (poz.980) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023