2024-03-05
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu Senior+ w roku 2024

Informujemy, że zgodnie za Zarządzeniem nr 2/2024 Starosty Pleszewskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu ,,Senior+” w Pleszewie wynosi 225,04 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2024 roku (poz. 979) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2023