2024-04-05
Aktualności
Pomarańczowy Kwiecień” w partnerstwie z PFRON

Grafika promująca „Pomarańczowy kwiecień” jako Miesiąc Świadomości Amputacji

W tym roku zainicjowana została w całej Polsce akcja pod nazwą „Pomarańczowy kwiecień”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję kwietnia jako Miesiąca Świadomości Amputacji. Inicjatywa ma na celu edukować oraz oswajać z tematem wyzwań, z jakimi mierzą się osoby po utracie kończyn, jak również integrować i aktywizować.

Wszystkie wydarzenia w ramach „Pomarańczowego kwietnia” organizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu Filię w Gnieźnie odbędą się w partnerstwie z Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbolem Miesiąca Świadomości Amputacji jest pomarańczowa wstążka, która ma przypominać o solidarności z osobami, które doświadczyły amputacji. Co roku w Polsce wykonywanych jest około 30 tysięcy amputacji kończyn, najczęściej w wyniku chorób. Powodem może być zarówno stopa cukrzycowa, niedokrwienie, miażdżyca naczyń, jak i nowotwory. Amputacje mogą być także wynikiem wypadków w pracy, czy też komunikacyjnych. Walka o adaptację do nowego życia po utracie kończyny to wyzwanie wymagające wsparcia rehabilitacyjnego, ale także społecznego i emocjonalnego.

W tym roku, w ramach akcji „Pomarańczowy kwiecień” zaplanowane zostały między innymi następujące działania:

 4 kwietnia 2024 roku: Szkolenie dla pracowników sektora kultury (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);

 11 kwietnia 2024 roku: „We wspólnym dialogu” – dyskusja z gośćmi, dla których temat szeroko pojętej dostępności, rehabilitacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami nie jest obcy (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);

 Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);

 Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);

 Seminarium zatytułowane: „Włączająca edukacja: Rola zabawek z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności społecznych i akceptacji u dzieci” (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny Samorząd”, umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu i naprawy protezy na przynajmniej trzecim poziomie jakości.


PCPR Pleszew 2007-2023