2012-08-27
Aktualności
„Więcej niż wolontariat” – projekt aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego

Po raz kolejny 44 dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej wyjechało na obóz terapeutyczny z elementami profilaktyki.

Tym razem był to Karpacz i pasmo Karkonoszy.

Dzieci zwiedziły następujące miejsca: Park Bajek, basen w kompleksie „Sandra”, szlak turystyczny prowadzący na Śnieżkę, Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki, Świątynie Wang.

W ramach projektu każdy z uczestników wzieło udział w kursie wolontariatu oraz realizowanym przez specjalistów programie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom/treningu zwalczania agresji (metoda Art.). Z założenia projekt ma przyczynić się do rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz rozwijać ich poznawcze możliwości.

Projekt umożliwiła dotacja z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dotacja Urzędu Gminy Chocz oraz stałe zaangażowanie sponsorów Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie.


PCPR Pleszew 2007-2015