2013-04-23
Aktualności
Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach działalności punktu można uzyskać bezpłatne konsultacje

• ekspertów ekonomii społecznej,

• specjalistów w zagadnieniach księgowości, marketingu i prawa podmiotów ekonomii społecznej,

Konsultacje dotyczą zakładania, prowadzenia, funkcjonowania

• stowarzyszeń,

• fundacji,

• spółdzielni socjalnych (osób fizycznych i prawnych),

• zakładów aktywności zawodowej,

• centrów integracji społecznej,

• innych podmiotów ekonomii społecznej,

Zapraszamy:

- osoby fizyczne zainteresowane aktywizacją zawodową i podjęciem pracy w sektorze ekonomii społecznej,

- podmioty ekonomii społecznej zainteresowane uzyskaniem wsparcia merytorycznego w prowadzonej działalności,

- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz uzyskaniem doradztwa biznesowego,

Punkt konsultacyjny czynny w każdy poniedziałek w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, B. Krzywoustego 3

Godziny otwarcia: 12:00-17:00

Kontakt: Jacek Bykowski, 604 99 70 93, Jacek@jadwiga.org


PCPR Pleszew 2007-2015