2014-06-17
Aktualności
UWAGA! KARTY PARKINGOWE

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nałożono na Powiatowe Zespoły obowiązek wydawania od dnia 01.07.2014 r. kart parkingowych.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości uzyskania karty parkingowej według nowych przepisów udzielają pracownicy Zespołu – pokój nr 8 oraz pod numerem telefonu: 62 742 01 61


PCPR Pleszew 2007-2015