2015-07-07
Aktualności
Opłata za kartę parkingową
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Kazimierza Wielkiego 7A

63-300 Pleszew

PKO BP SA Oddział 1 w Pleszewie

80 1020 2212 0000 5002 0346 5663


PCPR Pleszew 2007-2015